Pfadnavigation

Dominique Caglia

Externes (non affichés dans Staff)

Forschungsprojekt (Leitung)

Titel

Ina minoritad en la minoritad

Promoziun dal stgazi da pleds tudestg da scolar:as da lingua estra en scolas rumantschas

Dauer

01.2022 - 12.2024

Per promover la bilinguitad rumantsch-tudestga existan en il territori tradiziunal rumantsch models da scola bilings particulars: Entant che la lingua minoritara rumantscha è la lingua d’instrucziun e lingua da scola sin nivel primar, mida...